BAB VII
PERBENDAHARAAN

Pasal 12

Kekayaan:

Kekayaan Aliran Kebatinan “PERJALANAN” diperoleh dari:

a. Sumbangan sukarela sekurang-kurangnya Rp. 5,- (lima rupiah) bagi setiap warga saban bulan;

b. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat dari donatir;

c. Usaha lain yang halal.

Penjelasan:

Aliran Kebatinan “PERJALANAN” adalah hak kepunyaan bersama secara kekeluargaan dan gotong royong. Justru karena itu segala keperluannya untuk melaksanakan tujuannya itu menjadi beban bersama demi kepentingan bersama pula, yang dipikul secara adil, dan merata.

Advertisements